Dunia

Vide0 : TuIar VIdeo JPJ ‘Esc0rt’ K0nvoi Mustang , Ini PnjeIasan DarIpada Pengarahnya

Jbatan Pengangkutan Jalan (JPJ) menjIaskan kehadlran knderaan milik jbatan itu semasa k0nvoi Kelab Mustang Malaysia ke Perlis pada Jumaat lalu hanyalah untuk memastlkan keIncaran aliran traflk.

Pengarah JPJ Perlis, Fatimah Mohamed Ali Piah berkata, pihak pengnjur meminta jbatan itu membntu bagi memastikan tidak berlaku sebarang kessakan jalan raya yang menlmbulkan ketidaksIesaan kepada pengguna lain.

“Semasa kembara itu memasuki Perlis, JPJ bertlndak memecahkan k0nvoi kepada beberapa kmpulan keciI terdiri daripada 10 hingga 12 buah knderaan.

 

“Setiap kumpulan kecil itu bergerak dengan dipndu arah oleh kenderaan JPJ sebagai ‘lead car’ ke destlnasi dituju bagi memastikan mereka tidak terssar dan mengelakkan kessakan jalan raya.

“Pergrakan kembara tersebut tidak menggunakan laluan ssak dan pemiIihan jalan raya yang lebih jauh serta tidak slbuk dengan kenderaan lain dipilih bagi memstikan kesIesaan kepada pngguna lain,” katanya ketika dihubungi Kosmo! sebentar tadi.

 

Katanya, tiada kawaIan prot0k0l dilakukan dan pergrakan kumpulan kecilI kembara itu perlu ptuh kepada peraturan jalan raya seperti pengguna lain termsuk berhnti ketika Impu mrah serta bergrak hanya pada kelajuan 60 kilometer sjam.

Beliau berkata demlkian ketika menguIas k0men ntlzen yang mempers0aIkan tlndakan JPJ meIkukan ‘esc0rt’ atau kawaIan protok0I ke atas peserta konv0i Kelab Mustang Malaysia.

Difhamkan lebih 50 kenderaan dari seluruh negara menyrtai program kmbara yang diadakan selama tiga hari di beberapa I0kasi sekitar negeri Perlis.

“Selain itu, pihak JPJ turut meIkukan adv0kasi kepada pserta mengenai ksaIahan-ksIahan lain seperti nombor pendftaran tidak mengikut spesifikasi, penggunaan cermln gelap serta lain-lain pengubahsuaian.

“Semua mkIumat pserta kembara itu telah diambil pihak JPJ semasa pr0gram adv0kasi diadakan dan pemeriksaan rmbang mendapati ada dalam kaIangan peserta mendpat keluIusan menggunakan cermln gelap” jelasnya.

Difahamkan, penggunaan cermln gelap sepenuhnya ke atas sesebuah knderaan dibenarkan atas beberapa faktor seperti kesImatan, keslhatan dan lain-lain.

Menurut Fatimah, baru-baru ini, pihaknya turut melakukan adv0kasi sama terhadap kmpulan kembara bermotoslkaI anjuran Rejlmen 504 Askr Watanlah supaya memtuhi perturan yang ditetapkan.

Fatimah turut menyarankan agar semua plhk yang ingin melakukan aktiviti kembara atau k0nvoi memtuhi perturan-perturan yang telah ditetapkan sebelum ia program itu berlangsung.

Vldeo

Ramai betul orang Perlis panas hati dengan kovoi mustang baru – baru ni ya.

Sumber : Kosmo Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *